Bỏ qua nội dung chính

Tin Tức

Tìm kiếm
 

Thứ Tư, 26/04/2017, 15:35

Hội thảo: Nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ học tập suốt đời

Trong bối cảnh nền giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển tiếp từ đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, thì việc đào tạo và phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin cho giảng viên và sinh viên là điều không thể thiếu trong hoạt động đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng. Đây chính là nền tảng giúp cho giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn và giúp sinh viên phát triển năng lực bản thân trong tư duy độc lập và sáng tạo – một trong những yêu cầu thiết yếu trong lộ trình tín chỉ hóa chương trình đào tạo của giáo dục đại học Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng tìm kiếm thông tin trong quá trình nghiên cứu của giảng viên cũng như quá trình học tập của sinh viên, vào lúc 8h30 ngày 14/04/2017, tại hội trường – Trường CĐ CNTT, Khoa HTTTKT tổ chức Hội thảo “Nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ học tập suốt đời”

Chương trình được thực hiện nhằm giúp giảng viên và sinh viên được tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với đại diện Trung tâm học liệu – Đại học Đà Nẵng về vấn đề thông tin và kỹ năng tìm kiếm thông tin. Tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên tiếp cận với nguồn thông tin, tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học Trong chương trình, đại diện Trung tâm học liệu (TTHL) Bà Phan Thị Thu Nga – Giám đốc Trung tâm học liệu, Đại học Đà Nẵng đã trao đổi về vấn đề thông tin và kỹ năng tìm kiếm thông tin. Chia sẻ, giới thiệu các nguồn thông tin, tài liệu hữu ích trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

Hi vọng, qua hơn 2 giờ tổ chức, những trải nghiệm và chia sẻ hữu ích trong Hội thảo sẽ bước đầu giúp các bạn sinh viên nắm bắt được những ngồn thông tin hữu ích và cách thức tìm kiếm thông tin phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu.

Bản InQuay lại

Tin đã đưa