Bỏ qua nội dung chính

DỊCH VỤ

Tìm kiếm
 

  

Trung tâm cung cấp các dịch vụ thông tin và truyền thông cho cá nhân và các nhóm đối tượng người dùng tin khác nhau, chủ yếu là cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc các trường thành viên và các Trung tâm của Đại học Đà Nẵng. Các đối tượng ngoài Đại học Đà Nẵng nếu có nhu cầu cũng sẽ được xem xét cụ thể.

 Ngoài việc cung cấp cho bạn đọc các nguồn thông tin hữu ích, Trung tâm còn tổ chức các dịch vụ hỗ trợ bạn đọc trong việc sử dụng chúng. Mục đích của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ thư viện tốt nhất có thể có, bằng các dịch vụ thông tin trực tuyến, qua điện thoại, email, fax ...song song với phương thức cung cấp dịch vụ tại chỗ.

Hiện tại Trung tâm cung cấp một số dịch vụ thông tin cơ bản và đang tiếp tục triển khai thêm các loại hình dịch vụ thông tin mới tiện ích hơn cho người dùng tin tại Trung tâm.

Chúng tôi đánh giá cao những ý kiến của các bạn nhận xét về việc cung cấp các dịch vụ thư viện của chúng tôi. Và như vậy, bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc cung cấp các dịch vụ thông tin ngày một tốt hơn.

Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ thông tin hoặc đưa yêu cầu tìm kiếm thông tin cũng như những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Dịch vụ Thông tin hoặc qua địa chỉ:

Phòng Dịch vụ Thông tin
Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng
91A Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Email:
is@lirc.udn.vn