Bỏ qua nội dung chính

DỊCH VỤ

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > DỊCH VỤ > thutuclamthe  

thutuclamthe

Modify settings and columns

  

Dịch vụ dịch thuật

 

Cung cấp thông tin dịch, tóm tắt hoặc toàn văn, nhận dịch tài liệu từ nhiều ngôn ngữ khác nhau sang tiếng Việt và ngược lại.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức hội nghị hội thảo

Trung tâm đáp ứng các yêu cầu về hỗ trợ cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị, hội thảo, các lớp chuyên đề, học nhóm. Mọi yêu cầu đều được đăng ký trước với Phòng Dịch vụ Thông tin.

Dịch vụ hướng dẫn

 

Trung tâm cung cấp các dịch vụ hướng dẫn về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng thư viện, kỹ năng tra tìm tài liệu trên thư mục trực tuyến của Trung tâm, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng internet...thông qua các lớp hướng dẫn tổng quát hoặc chuyên sâu.

Người dùng tin cũng có thể nhận được sự chỉ dẫn và lời khuyên từ các nhân viên thường trực tại các Phòng đọc về cách thức tìm kiếm và lựa chọn các nguồn tài liệu thích hợp với nhu cầu.

 

 

Sao chép và in ấn tài liệu

Trung tâm cung cấp bản in hoặc bản photocopy theo yêu cầu sao chép, in ấn từ các nguồn tài liệu khác nhau phù hợp với luật bản quyền. Tùy theo số lượng yêu cầu, bạn sẽ nhận được toàn bộ tài liệu nhân bản theo đúng thời gian thoả thuận. Các yêu cầu về bản in hoặc bản photocopy được giao và nhận trực tiếp tại Quầy hướng dẫn ở các phòng đọc.

Dịch vụ quét tài liệu

 

Nhận quét (scan) các tài liệu chữ và hình ảnh.

 

Dịch vụ hướng dẫn nghiệp vụ

 

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thông tin thư viện cho các đối tượng có yêu cầu.

 

Dịch vụ xử lý văn bản và số hóa tài liệu

Nhận xử lý văn bản và số hoá tài liệu thuộc nhiều ngôn ngữ, các bản luận văn, luận án, đồ án...