Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 

 

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
 
web counter
 

(Mic.gov.vn) - Trong kế hoạch triển khai Dự án 'Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam', vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý là một khâu quan trọng trong việc đánh giá, dự đoán các nhu cầu và nguyện vọng mới của người dân và cộng đồng địa phương để lãnh đạo một chương trình truy nhập máy tính công cộng. Do vậy, cán bộ quản lý cần có nhận thức chung về Dự án và vai trò của cơ quan mình trong Dự án để xác định trách nhiệm và sự đóng góp cho sự đổi mới của Thư viện công cộng (TVCC) và Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX) nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
 
Hội thảo Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin chất lượng cao cho thư viện và người dùng trong kỷ nguyên số
Trước nhu cầu cấp bách cần nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người sử dụng trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ và đồng thời thu hút nhiều người sử dụng thư viện hơn, Trung tâm thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Nhà xuất bản Gale Cengage Learning và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Phát ...
■  QUÁ TRÌNH CHIẾM HỮU VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA - THỰC TẾ, KHÔNG GIÁN ĐOẠN, HÒA BÌNH VÀ MINH BẠCH  (16/06)
■  Hội thảo Thư viện với công tác nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.  (05/05)
 
20 cán bộ quản lý được đào tạo thuộc Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam”
(Mic.gov.vn) - Trong kế hoạch triển khai Dự án 'Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam', vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý là một khâu quan trọng trong việc đánh giá, dự đoán các nhu cầu và nguyện vọng mới của người dân và cộng đồng địa phương để lãnh đạo một chương trình truy nhập máy tính công cộng. Do vậy, cán bộ quản lý cần có nhận thức chung về Dự án và vai trò của cơ quan mình trong Dự án để xác định trách nhiệm và sự đóng góp cho sự đổi mới của Thư viện công cộng (TVCC) và Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX) nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
■  Khai giảng chương trình đào tạo cán bộ thư viện công cộng tỉnh  (23/10)
■  Kết quả đào tạo thuộc dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam: Bài tập Bộ sưu tập số địa phương*  (30/09)
 
Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng với sưu tập "Văn hóa Nghệ thuật Chăm"
Người Chăm, còn gọi là người Chàm, người Chiêm Thành,…thuộc nhóm ngữ hệ Nam đảo, là một bộ phận của nhóm loại hình Indonésien. Người Chăm là một dân tộc đã từng có một quốc gia độc lập, hùng mạnh trong lịch sử và có nền văn hóa phát triển. Ở Việt Nam người Chăm có quan hệ gần gũi với nhóm dân tộc như Ê Đê, Gia Rai , Chu Ru, ...
 
Thông báo sử dụng CSDL Britannica Online Academic Edition (Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica)
Thân gửi các thành viên, Mong quý thành viên vui lòng thông báo với Ban điều phối liên hợp khi Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica (Britannica Online Academic Edition) hiện đã sẵn sàng truy cập cho đến ngày 31 Tháng Bảy 2014. Với Ấn bản Học thuật Trực tuyến này của Britanica, mỗi sinh viên và giảng viên có thể truy cập tới ...
■  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TỈNH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THƯ VIỆN CÔNG CỘNG HUYỆN, XÃ VÀ BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ: KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN TẠI TÂY NINH  (25/03)
■  THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU "The Europa World of Learning Online"  (14/03)
 
Công cụ hỗ trợ quản lý tài liệu số hóa tại Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng
Trong thời kỳ hiện đại, thông tin – đối tượng quản lý và khai thác chính của hoạt động thông tin thư viện – gia tăng nhanh chóng không chỉ ở số lượng mà còn sự xuất hiện nhiều các loại hình thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên số. Sự xuất hiện và bùng nổ loại hình thông tin này đòi hỏi các thư viện, cơ quan thông tin cần có những ...
 
Tài liệu mới
Tên thể loại Số tài liệu mới
Khoa học xã hội 2
Công nghệ 2

http://www.worldscientific.com/