Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 

 

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Nhằm trang bị cho các sinh viên kiến thức về cách thức viết lý lịch xin việc bằng tiếng Anh, Góc Nghiên cứu Việt Nam- Hoa Kỳ đã phối hợp với Cô Lesly Newman tổ chức buổi tập huấn về cách viết lý lịch xin việc bằng tiếng Anh vào 13.30 chiều ngày 7/4 cho các sinh viên Đại học Đà Nẵng. Cô Lesly giới thiệu khái niệm từ “résumé,” phân ...
 
Quan điểm đường lối của Đảng về Thư viện
Quan điểm đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thư viện.

1. “…Về văn hoá, cần tiếp tục đấu tranh chống những tàn tích lạc hậu của văn hoá cũ, có kế hoạch đẩy mạnh xây dựng nền văn hoá mới, làm cho đời sống văn hoá của miền Bắc ngày càng lành mạnh và có nội dung phong phú…

Về công tác thư viện, cần mở rộng các thư viện hiện có, xây dựng thêm một số thư viện ở các khu công nhân, các thị xã và mở rộng phong trào quần chúng đọc sách báo…”

(Trích Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng (tháng 9 năm 1960). Phần nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965). Do đồng chí Nguyễn Duy Trinh - H. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, 1960, Tr.70)
■  Quy hoạch phát triển ngành thư viện VN đến 2010 và định hướng đến 2020  (27/03)
■  Pháp lệnh thư viện  (27/03)
 
KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TỈNH, HUYỆN, XÃ & ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TẠI CÁC TỈNH KON TUM, GIA LAI, ĐĂK LĂK, KHÁNH HÒA
Tiếp nối các thành quả đạt được trong công tác triển khai hoạt động đào tạo; được sự tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Quản lý Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ, vào các ngày 18, 20, 22 và 25 tháng 11 năm 2013, Trung tâm Thông tin Học ...
■  Khai giảng Chương trình đào tạo dành cho cán bộ thư viện tỉnh tại Trung tâm đào tạo Đà Nẵng  (12/09)
■  ”Chương trình đào tạo mục tiêu cán bộ biên mục cao cấp”  (21/12)
 
Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng với sưu tập "Văn hóa Nghệ thuật Chăm"
Người Chăm, còn gọi là người Chàm, người Chiêm Thành,…thuộc nhóm ngữ hệ Nam đảo, là một bộ phận của nhóm loại hình Indonésien. Người Chăm là một dân tộc đã từng có một quốc gia độc lập, hùng mạnh trong lịch sử và có nền văn hóa phát triển. Ở Việt Nam người Chăm có quan hệ gần gũi với nhóm dân tộc như Ê Đê, Gia Rai , Chu Ru, ...
 
Thông báo sử dụng CSDL Britannica Online Academic Edition (Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica)
Xin trân trọng thông báo Britannica Online Academic Edition (Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica) HIỆN NAY đang có mặt tại Đại học Đà Nẵng để dùng thử cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2013. Từ Ấn bản Học thuật, sinh viên và giảng viên sẽ truy cập nhiều nguồn tài nguyên từ một vị trí duy nhất, mang lại kết quả tìm kiếm với nhiều nội dung bao ...
■  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TỈNH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THƯ VIỆN CÔNG CỘNG HUYỆN, XÃ VÀ BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ: KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN TẠI TÂY NINH  (25/03)
■  THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU "The Europa World of Learning Online"  (14/03)
 
Công cụ hỗ trợ quản lý tài liệu số hóa tại Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng
Trong thời kỳ hiện đại, thông tin – đối tượng quản lý và khai thác chính của hoạt động thông tin thư viện – gia tăng nhanh chóng không chỉ ở số lượng mà còn sự xuất hiện nhiều các loại hình thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên số. Sự xuất hiện và bùng nổ loại hình thông tin này đòi hỏi các thư viện, cơ quan thông tin cần có những ...