Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 

 

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

Thân gửi các thành viên, Mong quý thành viên vui lòng thông báo với Ban điều phối liên hợp khi Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica (Britannica Online Academic Edition) hiện đã sẵn sàng truy cập cho đến ngày 31 Tháng Bảy 2014. Với Ấn bản Học thuật Trực tuyến này của Britanica, mỗi sinh viên và giảng viên có thể truy cập tới ...
 
Hội thảo Thư viện với công tác nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Hiện nay, việc đầu tư xây dựng một thư viện hiện đại và khai thác nó thật hiệu quả là một vấn đề không dễ của rất nhiều trường Đại học. Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thư viện thực sự là cầu nối giữa thông tin và người sử dụng ? Đối với mỗi trường đại học, thư viện là một yếu tố căn bản và quan trọng là một trong các điều ...
■  Quan điểm đường lối của Đảng về Thư viện  (27/03)
■  Quy hoạch phát triển ngành thư viện VN đến 2010 và định hướng đến 2020  (27/03)
 
KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TỈNH, HUYỆN, XÃ & ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TẠI CÁC TỈNH KON TUM, GIA LAI, ĐĂK LĂK, KHÁNH HÒA
Tiếp nối các thành quả đạt được trong công tác triển khai hoạt động đào tạo; được sự tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Quản lý Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ, vào các ngày 18, 20, 22 và 25 tháng 11 năm 2013, Trung tâm Thông tin Học ...
■  Khai giảng Chương trình đào tạo dành cho cán bộ thư viện tỉnh tại Trung tâm đào tạo Đà Nẵng  (12/09)
■  ”Chương trình đào tạo mục tiêu cán bộ biên mục cao cấp”  (21/12)
 
Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng với sưu tập "Văn hóa Nghệ thuật Chăm"
Người Chăm, còn gọi là người Chàm, người Chiêm Thành,…thuộc nhóm ngữ hệ Nam đảo, là một bộ phận của nhóm loại hình Indonésien. Người Chăm là một dân tộc đã từng có một quốc gia độc lập, hùng mạnh trong lịch sử và có nền văn hóa phát triển. Ở Việt Nam người Chăm có quan hệ gần gũi với nhóm dân tộc như Ê Đê, Gia Rai , Chu Ru, ...
 
Thông báo sử dụng CSDL Britannica Online Academic Edition (Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica)
Thân gửi các thành viên, Mong quý thành viên vui lòng thông báo với Ban điều phối liên hợp khi Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica (Britannica Online Academic Edition) hiện đã sẵn sàng truy cập cho đến ngày 31 Tháng Bảy 2014. Với Ấn bản Học thuật Trực tuyến này của Britanica, mỗi sinh viên và giảng viên có thể truy cập tới ...
■  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TỈNH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THƯ VIỆN CÔNG CỘNG HUYỆN, XÃ VÀ BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ: KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN TẠI TÂY NINH  (25/03)
■  THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU "The Europa World of Learning Online"  (14/03)
 
Công cụ hỗ trợ quản lý tài liệu số hóa tại Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng
Trong thời kỳ hiện đại, thông tin – đối tượng quản lý và khai thác chính của hoạt động thông tin thư viện – gia tăng nhanh chóng không chỉ ở số lượng mà còn sự xuất hiện nhiều các loại hình thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên số. Sự xuất hiện và bùng nổ loại hình thông tin này đòi hỏi các thư viện, cơ quan thông tin cần có những ...
 
Tài liệu mới
Tên thể loại Số tài liệu mới
Tác phẩm tổng quát 1
Khoa học xã hội 5
Công nghệ 4