Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 

 

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
 
web counter
 

(ictdanang)-“Qua sự thành công của Ngày sách Đà Nẵng 2015, có thể thấy rằng không phải người Đà Nẵng không yêu sách, mà do chưa có nhiều hoạt động để đưa người dân đến gần hơn với sách và thể hiện tình yêu sách của mình. Do đó, Ngày sách cần được tổ chức thành một hoạt động thường niên, bài bản, mỗi ngày một nâng cấp về quy mô, hình thức, nội dung tổ chức”, đó là những tâm tư chia sẻ của tất cả các đơn vị tham gia hoạt động Ngày sách lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng vào hai ngày 18-19/4 vừa qua.
 
Cần lắm những ngày Hội sách!
(ictdanang)-“Qua sự thành công của Ngày sách Đà Nẵng 2015, có thể thấy rằng không phải người Đà Nẵng không yêu sách, mà do chưa có nhiều hoạt động để đưa người dân đến gần hơn với sách và thể hiện tình yêu sách của mình. Do đó, Ngày sách cần được tổ chức thành một hoạt động thường niên, bài bản, mỗi ngày một nâng cấp về quy mô, hình thức, nội dung tổ chức”, đó là những tâm tư chia sẻ của tất cả các đơn vị tham gia hoạt động Ngày sách lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng vào hai ngày 18-19/4 vừa qua.
■  Hội thảo Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin chất lượng cao cho thư viện và người dùng trong kỷ nguyên số  (18/09)
■  QUÁ TRÌNH CHIẾM HỮU VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA - THỰC TẾ, KHÔNG GIÁN ĐOẠN, HÒA BÌNH VÀ MINH BẠCH  (16/06)
 
Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng với chương trình đào tạo cán bộ chuyên môn thư viện công cộng huyện, xã và điểm bưu điện văn hóa xã các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi
Tiếp nối thành công các lớp đào tạo dành cho cán bộ quản lý, cán bộ thư viện tỉnh được tổ chức tại Đà Nẵng từ tháng 10, 11/2014; được sự cho phép của Ban quản lý dự án Quỹ Bill Gate và Melinda tại Việt Nam, Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tại tỉnh dành cán bộ TVCC Huyện, Xã, và điểm BĐVHX ...
■  Ngày sách Việt Nam  (05/05)
■  Khai giảng lớp đào tạo cán bộ chuyên môn tại Thư viện công cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã  (09/01)
 
Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng với sưu tập "Văn hóa Nghệ thuật Chăm"
Người Chăm, còn gọi là người Chàm, người Chiêm Thành,…thuộc nhóm ngữ hệ Nam đảo, là một bộ phận của nhóm loại hình Indonésien. Người Chăm là một dân tộc đã từng có một quốc gia độc lập, hùng mạnh trong lịch sử và có nền văn hóa phát triển. Ở Việt Nam người Chăm có quan hệ gần gũi với nhóm dân tộc như Ê Đê, Gia Rai , Chu Ru, ...
 
Thông báo sử dụng CSDL Britannica Online Academic Edition (Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica)
Thân gửi các thành viên, Mong quý thành viên vui lòng thông báo với Ban điều phối liên hợp khi Ấn bản Học thuật Trực tuyến của Britanica (Britannica Online Academic Edition) hiện đã sẵn sàng truy cập cho đến ngày 31 Tháng Bảy 2014. Với Ấn bản Học thuật Trực tuyến này của Britanica, mỗi sinh viên và giảng viên có thể truy cập tới ...
■  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TỈNH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THƯ VIỆN CÔNG CỘNG HUYỆN, XÃ VÀ BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ: KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN TẠI TÂY NINH  (25/03)
■  THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU "The Europa World of Learning Online"  (14/03)
 
Công cụ hỗ trợ quản lý tài liệu số hóa tại Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng
Trong thời kỳ hiện đại, thông tin – đối tượng quản lý và khai thác chính của hoạt động thông tin thư viện – gia tăng nhanh chóng không chỉ ở số lượng mà còn sự xuất hiện nhiều các loại hình thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên số. Sự xuất hiện và bùng nổ loại hình thông tin này đòi hỏi các thư viện, cơ quan thông tin cần có những ...
 
Tài liệu mới