LỜI NÓI ĐẦU

 

Bản tin Trung tâm Học liệu (TTHL) - phát hành định kỳ hàng Quý, là diễn đàn trao đổi tri thức, chia sẻ những nghiên cứu, kinh nghiệm hay tin tức trong lĩnh vực thông tin thư viện giữa 04 TTHL Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, và Đại học Cần Thơ.

Bản tin Số 9 với chủ đề “Trung tâm Học liệu – Thành tựu và Phát triển”, không chỉ giới thiệu các hoạt động diễn ra ở các TTHL mà còn nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển nhằm tổng kết và đánh giá những thành tựu, những đóng góp nổi bật của các Trung tâm Học liệu từ ngày thành lập đến nay, cũng như định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

Nội dung bản tin còn nhiều vấn đề chưa được đề cập đầy đủ và chi tiết, quá trình thực hiện bản tin không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những phản hồi và ý kiến đóng góp của Quý độc giả để chất lượng Bản tin các Trung tâm Học liệu ngày một tốt hơn.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự nổ lực và nhiệt tình tham gia viết bài của các đồng nghiệp tại các Trung tâm Học liệu Đại học Huế, Đại học Cần Thơ, Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng.

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP