5 NĂM HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Trung tâm Học liệu là sáng kiến tổ chức thư viện đại học theo mô hình mới do Tổ chức Atlantic Philanthropies đề xuất và tài trợ cho giáo dục đại học Việt Nam. Trung tâm Học liệu là mô hình thư viện đại học tích hợp hệ thống công nghệ thông tin như một cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại với số lượng từ 300 đến 500 máy tính và các trang thiết bị nghe nhìn. Hệ thống công nghệ thông tin được trang bị nhằm hổ trợ cho việc tổ chức các tài nguyên, tổ chức các hoạt động dịch vụ và truy cập các tài nguyên thông tin đa ngành, đa loại hình bao gồm tài nguyên thông tin truyền thống (sách, báo, tạp chí, luận văn tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học,v.v… dạng bản in), các tài nguyên số (các cơ sở dữ liệu sách, báo, tạp chí, luận văn, v.v…điện tử) và các tài nguyên nghe nhìn.

Các Trung tâm Học liệu tại các đại học Việt Nam đã được xây dựng với sự hỗ trợ tư vấn của Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam Văn Phòng dự án Đông tây Hội ngộ (East Meets West Foundation) bao gồm: Trung tâm Học liệu Đại học Huế (2004), Trung tâm Học liệu Đại học Đà Nẵng (2005), Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ (2006) và Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên (2007).

MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC

  Mục đích tổ chức các Trung tâm Học liệu nhằm hình thành môi trường hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học bao gồm:

• Giúp giảng viên điều kiện tiếp cận các thông tin cần thiết để xây dựng và đổi mới giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường hiệu quả của nghiên cứu khoa học.

• Giúp sinh viên cơ hội tiếp cận môi trường và các thông tin cần thiết để nâng cao chất lượng học tập, hình thành kỹ năng tự học, học tập nhóm và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.

• Phát triển các hoạt động hỗ trợ cộng đồng bao gồm các dịch vụ đáp ứng các nhu cầu thông tin của công chúng nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

• Các Trung tâm Học liệu đồng thời là một cơ sở của đại học giúp cho việc tổ chức và phát triển các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, các chương trình đào tạo cần sự hổ trợ của hệ thống công nghệ thông tin đa phương tiện (đào tạo từ xa).Trung tâm Học liệu là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hội thảo khoa học, các sự kiện phục vụ cho phát triển văn hoá – xã hội của đại học và của cộng đồng trong khu vực.

Sau 5 năm hoạt động kể từ khi hình thành Trung tâm Học liệu đầu tiên, các Trung tâm đã thể hiện thành công vai trò của mình trong tham gia, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học tại các đại học. Các Trung tâm cũng đã triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng và đã góp phần đáng kể vào thành công của sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội của khu vực. Với những thành qủa đạt được, các Trung tâm Học liệu sẽ tiếp tục nổ lực để hoàn thành sứ mệnh đã cam kết.

Bản tin Trung tâm Học liệu được tổ chức định kỳ hàng quí nhằm cung cấp những thông tin bổ ích về hoạt động của các Trung tâm Học liệu. Bản tin cũng đồng thời là diễn đàn trao đổi các thông tin, hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn trong lĩnh vực thông tin – thư viện.

Bản tin này được phát hành nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Trung tâm Học liệu Huế, Trung tâm học liệu đầu tiên được hình thành tại Việt Nam. Xin chúc mừng những thành tựu đã đạt được của Trung tâm Học liệu Đại học Huế trong chặng đường 5 năm hoạt động của mình.

                        Bản tin Trung tâm Học liệu Q1/2009