Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > Tài nguyên điện tử  

Tài nguyên điện tử

Modify settings and columns

 

 
 
 

CSDL Dùng thử tại Trung Tâm TTHL ĐH ĐN

Dành cho tất cả bạn đọc:

 1. JSTOR : file giới thiệu ; thời hạn dùng thử cuối tháng 11-2016

http://www.jstor.org/

 

Jstor.jpg

 2.  RSC ( Royal Society of Chemistry) : file giới thiệu; thời hạn dùng thử cuối tháng 10

http://www.rsc.org/

RSC.jpg

 3. IGI Global : file giới thiệu; thời hạn dùng thử từ 25/9 đến 25/10

http://www.igi-global.com/gateway/

IGI-global.jpg

 - Dành cho giảng viên :

http://www.turnitin.com/ : file giới thiệu , hướng dẫn sử dụng, thời hạn dùng thử từ 26/9 đến 26/10

 

 

Mọi thắc mắc hoặc vấn đề kỹ thuật về download tài liệu, xin vui lòng liên hệ : htmy@lirc.udn.vn