Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > Liên hệ  

Liên hệ

Modify settings and columns

 

1. Dịch vụ Thông Tin

- Phan Thi Hà Thanh - Trưởng phòng DVTT

pththanh@lirc.udn.vn

Tel: 511.3849324 - 3735907

 

2. Hỗ trợ Kỹ Thuật

- Hồ Thanh Mỹ - Tổ trưởng Tổ CNTT

htmy@lirc.udn.vn

Tel: 511.3849322

- Nguyễn Thị Phượng - Kỹ sư Tổ CNTT

ntphuong@lirc.udn.vn

Tel: 511.3738393 - 3849322